ประกาศปรับราคา

เรียนผู้เล่นที่รักทุกท่าน:

เนื่องด้วยอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ระบบได้ทำการปรับราคาสินค้าในเขตพื้นที่มาเลเซีย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

สินค้าทั้งหมดที่มีมูลค่าเดิมราคา 3.90 MYR ปรับเป็น 4.90 MYR

สินค้ามูลค่าเดิมราคา 12.90 MYR ปรับเป็น13.90 MYR

สินค้ามูลค่าเดิมราคา 19.90 MYR ปรับเป็น 23.90 MYR

สินค้ามูลค่าเดิมราคา 34.90 MYR ปรับเป็น 39.90 MYR

สินค้ามูลค่าเดิมราคา 39.90 MYR ปรับเป็น 44.90 MYR

สินค้ามูลค่าเดิมราคา 59.90 MYR ปรับเป็น 69.90 MYR

สินค้ามูลค่าเดิมราคา 79.90 MYR ปรับเป็น 94.90 MYR

สินค้ามูลค่าเดิมราคา 129.90 MYR ปรับเป็น 144.90 MYR

สินค้ามูลค่าเดิมราคา 199.90 MYR ปรับเป็น 239.90 MYR

สินค้ามูลค่าเดิมราคา 399.90 MYR ปรับเป็น 479.90 MYR


และระบบได้ทำการปรับราคาสินค้าในเขตพื้นที่ยูโรป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

รายการทั้งหมดที่มีมูลค่าเดิมราคา 0.99 EUR ตอนนี้เป็น 1.19 EUR

รายการทั้งหมดที่มีมูลค่าเดิมราคา 2.99 EUR ตอนนี้เป็น 3.49 EUR

รายการทั้งหมดที่มีมูลค่าเดิมราคา 4.99 EUR ตอนนี้เป็น 5.99 EUR

รายการทั้งหมดที่มีมูลค่าเดิมราคา 7.99 EUR ตอนนี้เป็น 9.99 EUR

รายการทั้งหมดที่มีมูลค่าเดิมราคา 9.99 EUR ตอนนี้เป็น 11.99 EUR

รายการทั้งหมดที่มีมูลค่าเดิมราคา 14.99 EUR ตอนนี้เป็น 17.99 EUR

รายการทั้งหมดที่มีมูลค่าเดิมราคา 19.99 EUR ตอนนี้เป็น 23.99 EUR

รายการทั้งหมดที่มีมูลค่าเดิมราคา 29.99 EUR ตอนนี้เป็น 35.99 EUR

รายการทั้งหมดที่มีมูลค่าเดิมราคา 49.99 EUR ตอนนี้เป็น 59.99 EUR

รายการทั้งหมดที่มีมูลค่าเดิมราคา 99.99 EUR ตอนนี้เป็น 119.99 EUR


ทั้งนี้นอกเหนือจากราคาที่ได้ปรับเปลี่ยนแล้ว ราคาไอเทมอื่น ๆ โปรดยึดตามเกมเป็นหลัก

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณในความเข้าใจและการสนับสนุน

ID ล็อกอิน

ล็อกอิน
ล็อกอินด้วยวิธีอื่น

วิธีค้นหา ID ของคุณ

1.คลิกรูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนของอินเทอร์เฟซหลักเกม

2.คัดลอก ID