รวมเซิร์ฟ 2022/10/24(GMT+8)


สวัสดีผู้เล่นทุกท่าน:


เพื่อพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ และเพื่อให้ผู้เล่นรับสัมผัสประสบการณ์ได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสการแชทสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในวันที่ 2022/10/23 23:55(GMT+8) เกมมือถือ Dynasty Heroes: Romance Samkok บางเซิร์ฟจะทำการร่วมเซิร์ฟ ในการร่วมเซิร์ฟครั้งนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชม. ระยะเวลาสิ้นสุดจะยึดเวลาจริงอาจจะล่วงหน้าหรือช้าหลัง ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าสู่เกมได้ ถ้าตามเวลาที่กำหนดร่วมเซิร์ฟไม่สำเร็จ เวลาเปิดจะช้าหลังออกไป ขออภัยมา ณ ทีนี้! 


ระยะเวลา: 2022/10/23 23:55-2022/10/24 8:00(GMT+8)


รางวัลชดเชย: ตำลึง x1,000, หีบสมบัติทองคำ x5, กุญแจทองคำ x5


ในระยะเวลาทำการร่วมเซิร์ฟ เซิร์ฟเวอร์ที่ทำการร่วมเซิร์ฟจะทำการปิดล็อกอินและเติมเงินชั่วคราว ผู้เล่นทุกท่านโปรดรับทราบ


รายละเอียดร่วมเซิร์ฟมีดังนี้:


หมายเหตุ:


1. ผู้เล่นที่ยังไม่ได้ทำการผูกมัดบัญชีโปรดทำการผูกมัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบัญชีสูญหาย


2. ข้อมูลการรวมเซิร์ฟเมื่อรวมเซิร์ฟแล้ว การเข้าเซิร์ฟจะยังคงเดิม รูปแบบการเข้าล็อกอินไม่เปลี่ยนแปลง


กติการายละเอียดข้อมูลหลังรวมเซิร์ฟ


ล็อกอินและเติมเงินเกม


1. เมื่อรวมเซิร์ฟบัญชีผู้เล่นจะไม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลตัวละครจะคงเดิม


2. เมื่อรวมเซิร์ฟช่องทางล็อกอินจะไม่เปลี่ยนแปลง ล็อกอินยังผ่านช่องทางเดิม


3. เมื่อรวมเซิร์ฟรูปแบบเติมเงินของผู้เล่นไม่เปลี่ยนแปลง เติมเงินผ่านช่องทางเดิม


บัญชีเดียวกันมีหลายตัวละคร ถ้าผู้เล่นหนึ่งบัญชีผูกมัดเมื่อเข้าร่วมร่วมเซิร์ฟและมีหลายตัวละคร จะไม่ส่งผลต่อข้อมูลตัวละครทุกตัวของท่าน ทางเข้าล็อกอินก่อนร่วมเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวละครเดิม


เช่น: S1, S2 รวมเซิร์ฟ จะเข้าล็อกอินจาก S1 ไปยังตัวละคร S1 และ จะเข้าล็อกอินจาก S2 ไปยังตัวละคร S2
ชื่อตัวละครและกองทัพซ้ำ


1. ถ้ากองทัพชื่อซ้ำกันจะประเมินจากลำดับจากหลังรวมเซิร์ฟ ลำดับสูงที่สุดจะยังคงใช้ชื่อกองทัพเดิม ส่วนกองทัพอื่นจะเพิ่มชื่อเซิร์ฟ 01, 02 ไว้ด้านหลัง ถ้ากรณี 01,02 ยังคงซ้ำอยู่ ผู้เล่นที่ตัวละครซ้ำกันจะเพิ่ม 0101ไว้ด้านหลัง นอกจากนี้ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนชื่อตัวละครจะมีโอกาสเปลี่ยนชื่อตัวละคร 1 ครั้งฟรี


2. ถ้ากองทัพชื่อซ้ำกันจะประเมินจากลำดับจากหลังรวมเซิร์ฟ ลำดับสูงที่สุดจะยังคงใช้ชื่อกองทัพเดิม ส่วนกองทัพอื่นจะเพิ่มชื่อเซิร์ฟ 01, 02 ไว้ด้านหลัง กองทัพที่ถูกเปลี่ยนชื่อ ระบบจะส่งจดหมายแนบ 2,000 ตำลึงให้กับหัวหน้าแม่ทัพค่ายเพื่อใช้เป็นกองทุนเปลี่ยนชื่อกองทัพ
กองทุนเติบโต:


เมื่อรวมเซิร์ฟผู้เล่นที่ซื้อกองทุนเติบโตยกเซิร์ฟจะสะสมรวมจำนวนผู้ซื้อเซิร์ฟเวอร์ในระยะเวลาร่วมเซิร์ฟ
ศึกทัพ:


ก่อนรวมเซิร์ฟสถานะศึกทัพจะถูกล้าง เมื่อรวมเซิร์ฟกองทัพต้องทำการประกาศสงครามรบและบุกยึดอีกครั้ง
อารีน่า:


อันดับอารีน่าจะถูกรีเฟรช จะลำดับจากหมายเลขเซิร์ฟหรือลำดับหมายเลขรีเฟรชใหม่


เช่น:


เมื่อรวมเซิร์ฟ S1และ S2 จะปรากฏ:


อันดับ 1: S1 อันดับ 1


อันดับ 2: S2 อันดับ 1


อันดับ 3: S1 อันดับ 2


อันดับ 4: S2 อันดับ 2...
ประวัติผ่านด่าน 3 ด่าน


• ประวัติจะเริ่มต้นใหม่ เมื่อรวมเซิร์ฟยึดตามประวัติผ่านด่านครั้งแรก
กิจกรรมล็อกอินประจำเดือน


• บันทึกความคืบหน้ากิจกรรมล็อกอินไม่เปลี่ยนแปลง


• รางวัลกิจกรรมล็อกอินประจำเดือนจะบันทึกของรางวัลก่อนเปิดเซิร์ฟ และเดือนถัดไป ของรางวัลเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการร่วมเซิร์ฟจะยังคงเหมือนเดิม
กิจกรรมยุติชั่วคราว


เพื่อรักษาความเสถียรของระบบรวมเซิร์ฟและเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการร่วมเซิร์ฟกิจกรรมสามารถดำเนินการไปได้อย่างปกติ ก่อนรวมเซิร์ฟ 2 วันและหลังรวมเซิร์ฟ 1 วันจะปิดกิจกรรมบางส่วนชั่วคราว บางกิจกรรมที่เปิดแล้วจะเปิดจนกว่าสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม และกิจกรรมบางส่วนที่ทำการปิดมีดังต่อไปนี้:


•「กลยุทธ์เอาชีวิตรอด」


•「มังกรนิทราชมดาว」


•「กวนอูกำราบอาชา」


เช่น:


ระยะเวลารวมเซิร์ฟ: 2022/10/23 23:55-2022/10/24 8:00(GMT+8). 2022/10/22 ~ 2022/10/24 จะปิดกิจกรรมบางส่วนชั่วคราว


เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมรวมเซิร์ฟ กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นจะเปิดทำการปกติ นอกจากนี้ได้เตรียม Q&A เกี่ยวกับรวมเซิร์ฟเพื่อตอบคำถามผู้เล่น โปรดคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม!


ไปยังรวมเซิร์ฟ Q&A https://www.meishoden.com.tw/newsDetail/45 ระยะเวลากิจกรรมรวมเซิร์ฟ: ระยะเวลา: 2022/10/24 0:00 ~ 2022/10/25 23:59 (GMT+8)


ขอบเขตกิจกรรม:


เซิร์ฟเวอร์รวมเซิร์ฟ


1. ทุกวันรับรางวัลล็อกอิน ล็อกอินร่วมเซิร์ฟวันที่ 1 รับตำลึง x588, แพ็กรางวัลโชคดี x5 และล็อกอินร่วมเซิร์ฟวันที่ 2 รับตำลึง x588, แพ็กรางวัลโชคดี x5


2. กิจกรรมดรอป 2 เท่า ในช่วงระยะเวลากิจกรรมรวมเซิร์ฟ ดันเจี้ยนหลักและยอดเยี่ยม 2 เท่า, ชื่อเสียงท้าทายอารีน่า 2 เท่า


3. รางวัลแอคทีฟกองทัพ ในระยะเวลากิจกรรมสำเร็จกิจกรรมกองทัพต่อไปนี้ รับ ตำลึง x288, แพ็กรางวัลโชคดี x3 「12:00 กองทัพ BOSS」,「19:10 กองทัพ BOSS」,「ฝึกฝนกองทัพ」,「ตอบคำถามกองทัพ」 ถ้าพบปัญหาหรือมีคำแนะนำ โปรดติดต่อสอบถามทีมงานเพื่อตรวจสอบ ขอบคุณค่ะ![รายงานปัญหา]


- อีเมล: csdh@playbest.net

- หน้าล็อกอิน: บนขวาของหน้าล็อกอินคลิกปุ่มไอคอนที่ 4

- ในเกม:「โปรไฟล์ตัวละคร」→「บริการ」→「ฝ่ายบริการ」


ทีมงาน Dynasty Heroes: Romance Samkok

ID ล็อกอิน

ล็อกอิน
ล็อกอินด้วยวิธีอื่น

วิธีค้นหา ID ของคุณ

1.คลิกรูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนของอินเทอร์เฟซหลักเกม

2.คัดลอก ID